Entomologické krabice, entomologické špendlíky, průzkumy atd.

Acmaeodera brevipes 1 Iran
Acmaeodera crinita 3  
Acmaeodera otomana 5  
Acmaeodera saxicola bijuga 5 Cyprus
Acmaeoderella gibbulosa 4 Cyprus
Acmaeoderella villosula 5 Cyprus
Acmaeoderella vetusta 3 Iran
Acmaeoderella flavofasciata 1  
Agrilus gianassoi 5 Cyprus
Agrilus hyperici 2  
Anthaxia cichorii 5  
Anthaxia corinthia 5 Cyprus
Anthaxia manca 3  
Anthaxia fulgurans 4 Serbia
Anthaxia funerula 5  
Anthaxia helvetica 3  
       
Anthaxia milefolii 1  
Anthaxia migrojubata incognita 3  
Anthaxia nitidula signaticollis 3  
Anthaxia nupta confinata 5  
Anthaxia istriana 2 Slovakia !!!!!!!
Anthaxia podolica 2  
Anthaxia praeclara 5 Turecko
Anthaxia sponsa 2 Armenia
Anthaxia sponsa 2  
Buprestis novemaculata 2  
Buprestis octoguttata 3  
Buprestis haemorrhoidalis 5  
Capnodis tenebrionis 1 Iran
Eurythyrea austriaca 1  
Chrysobothris chrysostigma kerremansi 1 Altaj
Chrysobothris affinis 2  
Meliboeus olivieri 5 Cyprus
Phaenops guttulatus 2 Altaj
Ptosima flavoguttata 2  
Sphenoptera substriata 1  
Trachys troglodytiformis 1  
Nedefinováno